Now showing items 1-2 of 2

  • Ethernet pro metalické kabely 

    Víteček, Aleš
    Bakalářská práce „Ethernet pro metalické kabely“ se zabývá rozborem technologie Ethernet, nejvyužívanější technologie pro chod počítačových sítí. Konkrétně je zaměřena na chod po metalickém vedení. Cílem práce je popis ...
  • Zátěžové testy non-IT částí datových center 

    Víteček, Aleš
    Diplomová práce „Zátěžové testy non-IT částí datových center“ se zabývá teoretickým rozborem datových center se zaměřením na non-IT část a teoretickou přípravou k měření zátěžových testů zaměřených především na chlazení. ...