Now showing items 1-5 of 5

 • Konfigurace robotické struktury za použití MOLECUBES 

  Vítek, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na sebe-rekonfigurovatelné modulární robotické systémy. Nejprve je proveden jejich popis a poté jsou uvedeny možnosti jejich využití. Další kapitola pojednává o modulárním systému Molecubes. ...
 • Optické značky pro lokalizaci v mobilní robotice 

  Vítek, Filip
  Mezi problémy mobilní robotiky patří například způsob navigace a určování polohy mobilního robota. Jednou z mnoha možností je použití optických značek, kterými se zabývá tato práce. V první části práce je provedena rešerše ...
 • Staro - nové městské lázně 

  Vítek, Filip
  Projekt obnovy zimních lázní si klade za cíl zodpovědět otázku na znovuvyužití bývalých městských lázní v Brně – Zábrdovicích. Řešení se snaží zasadit soudobý lázeňský provoz do stavby, která již od počátku nesplňovala ...
 • TRANSFORMACE AREÁLU BÝVALÉHO ZÁMECKÉHO PIVOVARU V UHERSKÉM OSTROHU 

  Vítek, Filip
  Předmětem této práce je obnova areálu zámeckého pivovaru Uherský Ostroh, Cílem práce je zhodnotit potenciál řešeného území a najít současnou jasnou odpověď s pokorou k původním hodnotám.
 • Výpočet předpjatého betonového nosníku 

  Vítek, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis výpočtu předpjatých betonových nosníků. Úvodní kapitola pojednává o předpětí a rozdělení předpjatého betonu. V druhé kapitole jsou popsány materiály používané pro výrobu předpjatého ...