Now showing items 1-6 of 6

 • Design městského elektromobilu 

  Vítek, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh exteriéru městského elektromobilu a implementace technologií do navrhovaného designu, které jsou perspektivní pro budoucí využití v automobilovém průmyslu. V analytické části je ...
 • Design porcelánového setu pro aditivní výrobu 

  Vítek, Jan
  Práce se zabývá návrhem sady porcelánových šálků na kávu. Při návrhu jsou použity principy parametrizace a rovněž inovativní způsob tvorby dekoru pomocí generativních algoritmů. Na návrhu práce zkoumá možností využití ...
 • Design sluchátek 

  Vítek, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je analýza a design sluchátek vhodných pro sport, s temenním mostem a ovládáním hlasitosti a posuvu písniček. V této práci se zabývám ergonomickými, konstrukčními a estetickými vlastnostmi ...
 • Manipulátor v lince na ohřev výřezů dřeva 

  Vítek, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru. Manipulátor je určen na transport bukových výřezů a je součástí linky na napaření těchto výřezů pro další zpracování. Tato práce prezentuje vlastní návrh řešení. ...
 • Penzion pro seniory 

  Vítek, Jan
  Tato diplomová práce zpracovává téma penzionu pro seniory. Objekt je umístěn v ulici Božetěchova v Brně-Králově Poli. Jedná se o novostavbu objektu, který je třípodlažní a částečně podsklepený. V 1S se nachází technické ...
 • Vývoj procesních parametrů pro technologii 3D tisku stereolitografii 

  Vítek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá nalezením optimálních procesních parametrů s cílem dosažení vysoké pevnosti s DLP (digital light processing) 3D tiskárnou Solflex 650 a pro materiál Detax Solflex model. V rešeršní části práce ...