Now showing items 1-18 of 18

 • Annahof 

  Mihola, Václav
  Na základě analýz volím funkci pěstírny, protože plně využívá potenciál místa. Primární záměr je pěstování konopí s následnou výrobou a konzumací. Jedná se v podstatě o vinařství, ale přenesené do konopí. Tudiž výroba a ...
 • Bunker pneumaticon 

  Bělica, Ondřej
  Bunker Kunst Bunker Kunst je experimentální a komunitní platforma zkoumající potenciál a současnou roli dysfunkčních vojenských pevností. Ohniskem zájmu se stává fenomén bunkrů z hlediska architektury, jejího vztahu ke ...
 • Dům u řeky 

  Drbal, Jaroslav
  Woolwich byl výrobcem zbraní od 17. století. Moje práce byla navrhnou muzeum připomínající jeho historii
 • Dům u řeky 

  Kučavík, Patrik
  Areál Business Moves East ponúka zázemie pre prácu a relax nielen rezidentom a obyvateľom širšieho Londýna ale aj ľudom z celého sveta. To je príležitosť pre medzinárodné firmy a podnikateľov prezentovať sa na strategickom ...
 • Dům u řeky 

  Ličko, Peter
  Stavba je uložená na pobreží rieky Temže. Sú to lázne založené na krivke, ktoré kombinujú vodu prílivovú s tvarom objektu.
 • Dům u řeky 

  Vepřková, Adéla
  Návrh reaguje na bytovou krizi v Londýně. Jedná se o levné, dostupné a přechodné bydlení. Je založeno na myšlence co-livingu, kdy lidé sdílí určité prostory. Člověk prochází postupně prostory od nejveřejnějších až po ...
 • Dům u řeky 

  Bolcek, Roman
  Jedná se o obytný most pře Temži. Spojení dvou břehů, kdy struktury tvoří program, které chybí v daném území. Struktury jsou navrhnuty jako soběstečné, navíc tvoří solární elektrárnu.
 • Dvoupásmová anténa s paralelními rezonančními obvody 

  Vítek, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o drátových anténách v pásmu VHF a UHF, o návrhu antény v programu 4NEC, která pomocí paralelního rezonančního obvodu dosahuje rezonance na zadaných kmitočtech 145 MHz a 432 MHz. Funkčnost antény ...
 • KNIHOVNA plus - Multifunkční objekt s knihovnou 

  Mráz, Ondřej
  Knihovna je zobrazením světa, systematizací symbolu a obrazu. Knihovna je také nástrojem k poznávání světa. Podobně jako knihovna, i Internet se dá považovat za obraz světa, který vzniká systematizací symbolu a obrazu a i ...
 • Luxmetr 

  Vítek, Jiří
  Tato práce se zabývá metodou měření pracovního osvětlení a návrhem jednoduchého luxmetru s rozsahem měření 50 – 1000 lx. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých detektorů, návrh zapojení včetně popisu jednotlivých ...
 • MetaArchitektura 

  Vymazalová, Tereza
  Poutní kostel na Zelené hoře ve Ždáře nad Sázavou je jako památka UNESCO navštěvována asi 30 000 návštěvníky ročně a každý rok návštěvnost stoupá. Pro takovouto vysokou návštěvnost chybí ale ekvivalentní zázemí. Bakalářská ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Adamus, Jan
  LES IS MORE - Parafráze na původní citát od Roberta Browninga, ovšem známějšího z úst Ludwiga Miese van der Rohe. Neboli LES JE VÍCE. Snaha splynout s přidruženým lesem, experiment s volnou urbánní strukturou. Dispozičně ...
 • Optimalizace tenkých oxidových vrstev kovových materiálů 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis metody reaktivního naprašování tenkých vrstev. V současné době je mnoho způsobů vytváření tenkých filmů a mnoho aplikací tenkých vrstev v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V ...
 • Simulátor telefonního vedení 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu telefonního vedení o délce 7 km s krokem 1 km. Práce obsahuje podrobný popis základních parametrů metalických přenosových vedení. Je zde také stručně zmíněna problematika ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Vítek, Jiří
  Název diplomové práce: Slovinské národní divadlo v Lublani Autor: Bc. Jiří Vítek Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing.Arch. Zdeněk Makovský Měsíc a rok obhajoby: Květen 2009 Cílem práce je vytvořit návrh budovy národního ...
 • Sukcesivní palimpsest - Hyperloop integrace soudobých dopravních systémů do struktury města 

  Uhrová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vizí cestování budoucnosti - dopravním systémem hyperloop a dává si za cíl podpořit vývoj vznikající technologie. Cílem je dále definovat aktuální dopravní tendence a determinovat systém hyperloop, ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Uhrová, Kristýna
  Území se nachází na křižovatkách několika typů dopravy. Pěší, cyklistické, automobilové a nově i vlakové. Návrh objektů a prostorů je těmito cestami respektive Pohyby inspirován a artikuluje jejich vztahy navzájem.
 • Vliv gradientů chladnutí na pevnost bezolovnatého pájeného spoje 

  Vítek, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je sledování vlivu rychlosti chladnutí pájeného spoje na jeho pevnost a krystalickou strukturu. Pro technologické zkoušky byla použita dummy pouzdra BGA4 pájená na DPS s testovacími motivy. ...