Now showing items 1-8 of 8

 • Detection of reinforcement in the non-traditional building structures - historical statues 

  Anton, Ondřej; Vítek, Lubomír; Heřmánková, Věra; Komárková, Tereza; Cikrle, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  During restoration and maintenance of historical buildings, statues and sculptures are often neglected elements in the pre-construction condition surveys, especially in case they are not part of the supporting structure ...
 • Komplexní diagnostika železobetonového objektu 

  Pőssl, Petr
  Práce shrnuje diagnostické metody užívané pro zjištění materiálových charakteristik železobetonových konstrukcí, zpracování plánu diagnostického průzkumu na základě vizuální prohlídky mostního objektu, dokumentaci zjištěných ...
 • Metodika diagnostiky železobetonové konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Bakalářská práce se v úvodu zabývá vlastnostmi železobetonu a popisuje jeho základní zkoumané vlastnosti. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Metodika diagnostiky železobetonových mostů 

  Vaňková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů. V úvodní části je uvedeno mostní názvosloví, další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které lze na železobetonové mosty aplikovat. ...
 • Možnosti využití radaru při průzkumech mostů 

  Moravská, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů pomocí GPR. V úvodní části je uvedeno GPR názvosloví, fyzikální pojmy. Další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které se používají pro ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Vaňková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stavebním průzkumem a diagnostikou bytového domu v Brně, který již od své výstavby vykazoval rozsáhlé poruchy. Teoretická část uvádí do obecné problematiky stavebně technického průzkumu, ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se v úvodu zabývá pozicí diagnostiky železobetonových konstrukcí ve stavebním odvětví průmyslu. Teoretická část se zabývá rešerší metod pro část praktickou a základním nástinem postupů. Praktická část ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Pokorný, Jakub
  Diplomová práce Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce je práce zabývající se analýzou průzkumů provedených na dvou železobetonových mostních konstrukcích. Rozebírá odlišné hodnocení průzkumů a jeho vliv ...