Now showing items 1-20 of 53

 • Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety 

  Menoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich ...
 • Analýza stejnosměrného stroje pomocí programu LabView 

  Loun, Lukáš
  Virtuální laboratoře se dělí do dvou skupin. První jsou virtuální laboratoře sloužící k simulaci. Většinou se používají k prezentačním a demonstračním účelům, k jejich použití není třeba instalovat složitý a drahý software. ...
 • Analýza vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Klíma, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu práce je rozebráno konstrukční uspořádání stroje a problematické oblasti. Velkým problémem se ukazuje napájení z frekvenčního měniče a ...
 • Analýza změny zátěže asynchronního motoru z měření statorových proudů 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na vyhodnocení rotorové dynamiky asynchronního motoru, která může sloužit v budoucnu jako podklad pro funkční diagnostiku poháněné zátěže. Je zde podrobně probrána problematika připojeného časově ...
 • Automatizované měření automobilových alternátorů pomocí programu LabVIEW 

  Kufa, Daniel
  Práce seznamuje čtenáře s vývojovým prostředím LabVIEW a s možností tvorby měřicích virtuálních přístrojů. Konkrétní realizace měřicího virtuálního přístroje v rámci této práce je aplikována na měření základních charakteristik ...
 • Automatizované měření přechodných dějů v synchronních generátorech 

  Hvězda, Jindřich
  Diplomová práce na téma Automatizované měření přechodných dějů v synchronních generátorech se zabývá přechodnými ději vznikajícími při trojfázovém zkratu na výstupních svorkách synchronního generátoru. Úvodní část diplomové ...
 • Elektrické stroje - podklady pro výuku v elektronické formě 

  Boháč, Karel
  Závěrečná práce je zaměřena na praktický postup při výpočtu a odvozování vlastností stejnosměrných strojů. Provází čtenáře krok za krokem základními vztahy ke správnému výsledku. Jednotlivé situace jsou doplněny slovním ...
 • Elektronicky komutovaný stroj 

  Vykopal, Petr
  Základní myšlenka, která vedla k vývoji motorů EC je odstranit z komutátorových motorů, nazývaných motory DC, mechanický komutátorový systém, tj. kartáče a komutátor, který ve většině aplikací omezuje délku života ...
 • Excentricita a přerušené rotorové tyče u asynchronního motoru 

  Magic, Matej
  Práca prezentuje možnosti diagnostiky asynchrónneho motoru pomocou merania vibrácií. Základom práce je sledovanie zmien vibrácií pri vzniku excentricity a prerušenia rotorových tyčí v asynchrónnom motore. Jednou časťou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Procházková, Tereza
  V době probíhající celosvětové hospodářské krize je úspěšné řízení firmy závislé na schopnostech managementu podniku a kvalitě informací, na základě kterých jsou vytvářena rozhodnutí. Celou řadu metod, které umožňují ...
 • Inovace motorků pro automobilové aplikace 

  Šimko, František
  Tento projekt má za cíl přiblížit konstrukci motorků v automobilové technice. Blíže se seznámíme s konstrukcí stejnosměrného motoru. Dále se budeme hlouběji zabývat spouštěči, inovací stejnosměrného motorku a jeho nahrazení ...
 • Konstrukce EC motoru s vnějším rotorem 

  Smrž, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na konstrukci EC motoru s vnějším rotorem. Jejím úkolem je seznámení s konstrukcí, základními vztahy, uplatněním tohoto typu motoru, s postupem návrhu magnetického obvodu s permanentními magnety a ...
 • Měření a analýza jednofázového transformátoru s pomocí LabVIEW 

  Princ, Pavel
  Cílem této diplomové práce je simulace transformátoru malého výkonu za pomoci jeho náhradního schématu. Jako prostředek k matematickému popisu modelu a simulaci různých provozních stavů, při různých velikostech a typech ...
 • Měření a modelování synchronních reluktančních motorů 

  Gábriš, Richard
  Táto bakalárska práca v úvode popisuje princíp fungovania a využitie synchrónnych reluktančných motorov. Jadro práce je rozdelené na dve časti. V prvej je popísané merania na vzorkách motorov a vyhodnotenie merania. Obsahom ...
 • Měření hluku elektrických strojů 

  Fodor, Viktor
  Táto práca pojednáva o problematike tvorby hluku v elektrických točivých strojoch, motoroch. Najprv si objasníme čo vlastne je hluk a zvuk, jeho vlastnosti, jeho šírenie v strojoch. Potom si preberieme možné zdroje hluku ...
 • Měření hodnot R, L, C na komponentech zadaného el.obvodu 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje 7600 Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje ,zvláště pak na kluzných kontaktech,s ...
 • Měření teplotních polí v elektrických strojích 

  Dostálek, Martin
  Diagnostika teploty je jednou z nejdůležitějších oborů. Setkáváme se s ní v běžném životě, ale velmi důležitá je pro všechna odvětví průmyslu. Jedná se o měření zjišťující okamžitý stav měřeného objektu. Kontaktní měření ...
 • Model víceotáčkového motoru a simulace v programu ANSYS Maxwell 

  Záškodný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá výpočty a simulacemi víceotáčkových asynchronních motorů. V první části je popsán základní princip těchto strojů. Dále jsou uvedeny tři příklady statorových vinutí s možností přepínání počtu ...
 • Moderní systémy osvětlení vozidel 

  Pařízek, Jiří
  Osvětlení vozidel je již od počátku vývoje automobilů jedním z nejdůležitějších témat, kterými se automobilová elektrotechnika zabývá. Podle odborných studií klesá vizuální vnímavost v noci a při nedostatečném osvětlení ...
 • Návrh a analýza jednofázového asynchronního motoru s pomocnou fází 

  Nekovář, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci, principu působení, metodě návrhu a analýze magnetického obvodu jednofázového asynchronního motoru s pomocnou fází. Jako pomocná fáze se zde uvažuje vinutí se sériově připojeným ...