Now showing items 1-20 of 86

 • Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily 

  Nejedlý, Vladislav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na téma Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily, popisuje princip základních stejnosměrných a střídavých elektrických strojů. Dále se věnuje konkrétněji motorkům použitým v ...
 • Analýza hybridního synchronního generátoru metodou konečných prvků 

  Suchomel, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem synchronního generátoru s vyniklými póly a následnou úpravou tohoto stroje na takzvaný hybridní synchronní stroj. Práce je zpracovávána pro společnost Siemens Electric ...
 • Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety 

  Menoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich ...
 • Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety 

  Menoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich ...
 • Analýza stejnosměrného stroje pomocí programu LabView 

  Loun, Lukáš
  Virtuální laboratoře se dělí do dvou skupin. První jsou virtuální laboratoře sloužící k simulaci. Většinou se používají k prezentačním a demonstračním účelům, k jejich použití není třeba instalovat složitý a drahý software. ...
 • Analýza synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 1,1 MW 

  Homolová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá pojednáním o synchronním motoru s permanentními magnety a výpočtem jeho parametrů. V první části je rozebrána konstrukce motoru a~uvedeny různé typy používaných permanentních magnetů. Část ...
 • Analýza vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Klíma, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu práce je rozebráno konstrukční uspořádání stroje a problematické oblasti. Velkým problémem se ukazuje napájení z frekvenčního měniče a ...
 • Analýza změny zátěže asynchronního motoru z měření statorových proudů 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na vyhodnocení rotorové dynamiky asynchronního motoru, která může sloužit v budoucnu jako podklad pro funkční diagnostiku poháněné zátěže. Je zde podrobně probrána problematika připojeného časově ...
 • Automatizované měření automobilových alternátorů pomocí programu LabVIEW 

  Kufa, Daniel
  Práce seznamuje čtenáře s vývojovým prostředím LabVIEW a s možností tvorby měřicích virtuálních přístrojů. Konkrétní realizace měřicího virtuálního přístroje v rámci této práce je aplikována na měření základních charakteristik ...
 • Automatizované měření přechodných dějů v synchronních generátorech 

  Hvězda, Jindřich
  Diplomová práce na téma Automatizované měření přechodných dějů v synchronních generátorech se zabývá přechodnými ději vznikajícími při trojfázovém zkratu na výstupních svorkách synchronního generátoru. Úvodní část diplomové ...
 • Bezkontaktní zatěžování a měření vysokootáčkových strojů 

  Vojče, Zbyněk
  Práce se zabývá problematikou měření momentu u velmi vysokootáčkových strojů. Z důvodů vysokých rychlostí jsou tradiční metody měření momentu nepoužitelné, z tohoto důvodu je nutno vyvinout novou bezkontaktní metodu. Pro ...
 • Diagnostika poruch rotoru asynchronních motorů 

  Bednařík, Václav
  Tato bakalářská práce je soustředěna na poruchy asynchronních motorů. V obecném pojetí na mechanické a elektrické a jejich vliv na motor. Dále na zkoušky, které se u asynchronních motorů provádějí za účelem odhalení poruch ...
 • Dynamický model stejnosměrného motoru s využitím metody konečných prvků 

  Gottwald, Michal
  Diplomová práce se zabývá dynamickým modelem konkrétního stejnosměrného motoru s parametry získanými z výpočtu a z programu využívající metody konečných prvků. Ukazuje, jak moc přesných výsledků lze v modelu dosáhnout, ...
 • Elektrické stroje - podklady pro výuku v elektronické formě 

  Boháč, Karel
  Závěrečná práce je zaměřena na praktický postup při výpočtu a odvozování vlastností stejnosměrných strojů. Provází čtenáře krok za krokem základními vztahy ke správnému výsledku. Jednotlivé situace jsou doplněny slovním ...
 • Elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety 

  Žák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou synchronního motoru s permanentními magnety. Je zde proveden návrh motoru za pomoci analytických a empirických vztahů. Hlavní důraz je kladen na popis magnetického obvodu motoru. Následně je ...
 • Elektronicky komutovaný stroj 

  Vykopal, Petr
  Základní myšlenka, která vedla k vývoji motorů EC je odstranit z komutátorových motorů, nazývaných motory DC, mechanický komutátorový systém, tj. kartáče a komutátor, který ve většině aplikací omezuje délku života ...
 • Excentricita a přerušené rotorové tyče u asynchronního motoru 

  Magic, Matej
  Práca prezentuje možnosti diagnostiky asynchrónneho motoru pomocou merania vibrácií. Základom práce je sledovanie zmien vibrácií pri vzniku excentricity a prerušenia rotorových tyčí v asynchrónnom motore. Jednou časťou ...
 • Inovace motorků pro automobilové aplikace 

  Šimko, František
  Tento projekt má za cíl přiblížit konstrukci motorků v automobilové technice. Blíže se seznámíme s konstrukcí stejnosměrného motoru. Dále se budeme hlouběji zabývat spouštěči, inovací stejnosměrného motorku a jeho nahrazení ...
 • Konstrukce EC motoru s vnějším rotorem 

  Smrž, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na konstrukci EC motoru s vnějším rotorem. Jejím úkolem je seznámení s konstrukcí, základními vztahy, uplatněním tohoto typu motoru, s postupem návrhu magnetického obvodu s permanentními magnety a ...
 • Měření a analýza jednofázového transformátoru s pomocí LabVIEW 

  Princ, Pavel
  Cílem této diplomové práce je simulace transformátoru malého výkonu za pomoci jeho náhradního schématu. Jako prostředek k matematickému popisu modelu a simulaci různých provozních stavů, při různých velikostech a typech ...