Now showing items 1-10 of 10

 • The Effect of Temperature Treatment TiO2 Nanoparticles on Antibacterial Properties 

  Bytešníková, Zuzana; Valečková, Vendula; Švec, Pavel; Richtera, Lukáš; Šmerková, Kristýna; Vítek, Petr; Adam, Vojtěch (TANGER, 2019-02-01)
  The synthesis of TiO2 nanoparticles (NPs) under various temperature treatments was described and TiO2 NPs was subsequently tested as an antibacterial agent. Scanning electron microscopy (SEM), Raman spectroscopy, Dynamic ...
 • Improved Electrochemical Detection of Zinc Ions Using Electrode Modified with Electrochemically Reduced Graphene Oxide 

  Kudr, Jiří; Richtera, Lukáš; Nejdl, Lukáš; Xhaxhiu, Kledi; Vítek, Petr; Ruttkay-Nedecký, Branislav; Hynek, David; Kopel, Pavel; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2016-01-01)
  Increasing urbanization and industrialization lead to the release of metals into the biosphere, which has become a serious issue for public health. In this paper, the direct electrochemical reduction of zinc ions is studied ...
 • Konstrukce rotačního systému polarizace satelitní antény 

  Vítek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh rotačního systému polarizace satelitní antény. Jedná se o součást mobilní satelitní antény umístěné na střešním nosiči osobního auta. Zařízení musí být navrženo tak, aby se ...
 • Modelování protokolů pro redundanci brány 

  Vítek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem FHRP protokolů. First Hop Redundancy Protocols jsou síťové protokoly, které jsou určeny pro ochranu výchozí brány a také pro zajištění vysoké dostupnosti v síti pomocí ...
 • Návrh pístní skupiny rychlého magnetoreologického tlumiče s využitím technologie selective laser melting 

  Vítek, Petr
  Diplomová práce se zabývá vývojem magnetického obvodu Magnetoreologických (MR) tlumičů s krátkou časovou odezvou. Pro dosažení krátké časové odezvy bylo zvoleno tvarového přístupu, kdy geometrie magnetického obvodu byla ...
 • Návrh skříně pro tribometr technologií odlévání 

  Vítek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lité skříně pro simulátor elastohydrodynamického kontaktu. Původní skříň je složena z obráběných součástí, což omezuje její tvarování a prodražuje výrobu. Na základě analýzy původního ...
 • Norepinephrine Transporter-Derived Homing Peptides Enable Rapid Endocytosis of Drug Delivery Nanovehicles into Neuroblastoma Cells 

  Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh; Charousová, Markéta; Životská, Hana; Šplíchal, Zbyněk; Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Michálková, Hana; Křížková, Soňa; Tesařová, Barbora; Richtera, Lukáš; Vítek, Petr; Stokowa-Soltys, Kamila; Hynek, David; Milosavljević, Vedran; Rex, Simona; Heger, Zbyněk (BioMed Central, 2020-07-13)
  Background: Currently, the diagnosis and treatment of neuroblastomas-the most frequent solid tumors in children-exploit the norepinephrine transporter (hNET) via radiolabeled norepinephrine analogs. We aim to develop a ...
 • A novel ruthenium based coordination compound against pathogenic bacteria 

  Sur, Vishma Pratap; Mazumdar, Aninda; Kopel, Pavel; Mukherjee, S.; Vítek, Petr; Michálková, Hana; Vaculovičová, Markéta; Moulick, Amitava (MDPI, 2020-04-10)
  The current epidemic of antibiotic-resistant infections urges to develop alternatives to less-effective antibiotics. To assess anti-bacterial potential, a novel coordinate compound (RU-S4) was synthesized using ruthenium-Schiff ...
 • Posouzení a návrh změn informačního systému pro skladové hospodářství malé firmy 

  Vítek, Petr
  Předmětem této bakalářské práce s názvem „Posouzení a návrh změn informačního systému pro skladové hospodářství malé firmy“ je návrh optimálního informačního systému pro skladového hospodářství malé zámečnické firmy ZÁMEK. ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Vítek, Petr
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat systém pro přehledné zobrazení reportů o síťovém provozu. Je zde popsán proces návrhu a implementace systému. Práce také představuje dostupné technologie monitorování počítačových ...