Now showing items 1-4 of 4

 • Informační systém pro podporu projektového řízení a týmovou spolupráci 

  Vítek, Tomáš
  Projektové řízení je pojem, který stále více společností zařazuje do svého slovníku. Ostrý konkurenční boj nutí firmy efektivněji pracovat a přistupovat k individuálním zakázkám jako samostatným projektům. Na těchto ...
 • Manipulační zařízení pro sklad 

  Vítek, Tomáš
  Práce se věnuje manipulačnímu zařízení pro manipulaci s big bagy po rovné skladové ploše. Na úvod se věnuji rozboru současných mobilních manipulátorů pro manipulaci s vaky. V dalších částech se zabývám koncepčním návrhem, ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Vítek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přídavného spalinového výměníku pro využití zbytkové energie spalin. Součástí práce je shrnutí poznatků o výměnících tepla, jejich principu, provozu a údržbě. V další části práce je ...
 • Parní kondenzační turbína malého výkonu 

  Vítek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační turbíny malého výkonu. Turbína má regulační stupeň v provedení Curtisova stupně a přetlakové lopatkování. Práce dále obsahuje výpočet labyrintových ucpávek a vyrovnávacího ...