Now showing items 1-2 of 2

  • Studium ochranné vrstvy na bázi AlSi po degradaci 

    Vítková, Gabriela
    Materiály, které se používají pro vysokoteplotní aplikace, pracují ve velmi agresivním prostředí (oxidace, vysokoteplotní koroze, eroze, únava, creep). Nároky na použité materiály jsou tak vysoké. Určitou stálost prokazují ...
  • Vliv kvality povrchu na mechanické vlastnosti a životnost vinutých pružin 

    Vítková, Gabriela
    Vinuté pružiny jsou jednou z důležitých součástí zajišťujících komfort během jízdy automobilem. Na tyto součásti jsou kladeny vysoké nároky na únavovou životnost. Tato práce zkoumá možnosti vlivu kvality povrchu pružinového ...