Now showing items 1-2 of 2

  • Vodohospodářské řešení vybrané vodní nádrže 

    Vítková, Lucie
    Poslední dobou je možné pozorovat častější výskyty hydrologických extrému. Nejvíce dochází k prohlubování období sucha a výskytu povodní. Při dlouhodobém suchu bude ohrožena zásobní funkce nádrží. Aby bylo problémům ...
  • Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže Vranov 

    Vítková, Lucie
    Současné přetrvávající sucho a změny v klimatickém systému vedou k vyvolání otázek vodohospodářů, jak do budoucna nakládat s vodními zdroji. Stále více se zkoumá projev změny klimatu v hydrologických řadách a jejich vliv ...