Now showing items 1-1 of 1

  • Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami 

    Kadubec, Karel
    Základním předmětem této bakalářské práce „Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami“ je provedení analýzy současného stavu marketingové stránky podniku a za použití vhodných nástrojů návrh vhodného marketingového ...