Now showing items 1-2 of 2

  • Design malotraktoru 

    Výlet, David
    Cílem mé diplomové práce je návrh komplexního designu malotraktoru, který bude splňovat současné technologické a konstrukční inovační prvky s ohledem na celkový atraktivní visuální styl. V teoretické části jsem prozkoumal ...
  • Design sportovní požární proudnice 

    Výlet, David
    Předmětem mé bakalářské práce je design sportovní požární proudnice. Ta se využívá v požárním sportu, konkrétně v disciplíně s názvem požární útok. Cílem je vytvoření návrhu sportovní požární proudnice, která bude respektovat ...