Now showing items 1-20 of 77

 • 3D mapování vnitřního prostředí senzorem Microsoft Kinect 

  Pilch, Petr
  Tato práce se zabývá vytvářením 3D map vnitřního prostředí pomocí senzoru Microsoft Kinect. V první části je uveden popis senzoru Microsoft Kinect, metody získávání a zpracování hloubkových dat a jejich následné skládání ...
 • Analýza použitelnosti GPS dat pro navigaci mobilního robotu 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá problémem přesnosti GPS a DGPS při navigaci mobilního robota ve venkovním prostředí. První část práce se zabývá teoretickým rozborem GPS, popisem jeho funkce, teoretickým popisem chyb a jejich vlivem ...
 • Bezpečnost provozu mobilních robotů v indoor prostředí 

  Vojta, Jakub
  Při spolupráci s firmou Bender Robotics. s. r. o. vznikl požadavek na posouzení provozní bezpečnosti autonomního mobilního robotu (AMR). Posouzení bezpečnosti je krokem na cestě k sériové výrobě robotu. Vstup výrobku na ...
 • Biokompatibilní slitiny titanu a jejich aplikace 

  Hofírek, Michal
  Tato práce pojednává formou literární rešerše o titanových slitinách používaných v medicínských aplikacích. První část je věnována titanu jako prvku, jeho základním vlastnostem a chování ve slitinách. V další části je ...
 • Biokompatibilní slitiny titanu a kobaltu a jejich aplikace 

  Volná, Kateřina
  Tato práce je napsána formou literární rešerše a zabývá se titanovými a kobaltovými slitinami a jejich použitím v zubním lékařství. V první části je popsána výroba jednotlivých kovů, jejich mechanické, fyzikální a chemické ...
 • Grafitické litiny vyráběné ve firmě Slévárna a modelárna Nové Ransko a jejich charakteristiky 

  Matulová, Anna
  Tato bakalářská práce se formou literární rešerše zabývá grafitickými litinami vyráběnými ve firmě Slévárna a modelárna Nové Ransko a jejich charakteristikami. V první části jsou charakterizovány grafitické litiny a jejich ...
 • Haighův diagram vybrané pružinové oceli 

  Zejdová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na únavové vlastnosti pružinové oceli 54SiCrV6. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím pružinové oceli a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V rámci této diplomové práce byly ...
 • Implementace řídicích členů pro mobilní kráčivý robot 

  Krajíček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací řídicích členů pro čtyřnohý kráčivý robot. Výhodou těchto elementárních členů je jejich vyjádření ve formě nezávislé na kinematice a geometrii robotu, což umožňuje ...
 • Kovové materiály používané pro zubní náhrady 

  Kožiol, Martin
  Tématem bakalářské práce jsou kovové materiály protetik a implantátů využívané v dentální medicíně. Základem práce je zpracování přehledu kovových materiálů a jejich vzájemné porovnání z hlediska vlastností a jednotlivých ...
 • Laboratorní úloha elektronický model výtahu 

  Kašpar, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelu elektronického výtahu. Model je plně elektronický, bez mechanických prvků. Celý tento projekt bude sloužit studentům v laboratoři automatizace, jako názorná pomůcka při ...
 • Lokalizace pomocí laserového dálkoměru SICK 

  Zháňal, Jan
  K základním vlastnostem mobilního robotu patří schopnost pohybu a lokalizace v okolním prostředí. Tato práce se zabývá lokalizací i mapováním okolí jedním robotem, také označovaná jako SLAM (Simultaneous Localization and ...
 • Materiály pro atypické konstrukce rámů jízdních kol 

  Motl, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje materiálům na atypické rámy kol. Nejdříve krátká historie jízdních kol obecně. Poté obsahuje zadefinování pojmu atypické kolo i se čtyřmi praktickými ukázkami reálně vyrobených takovýchto kol. ...
 • Mechanické vlastnosti hliníkové slitiny EN AW 7020 za zvýšených teplot 

  Slouka, Marek
  Diplomová práce se zabývá jednou z vysokopevných slitin hliníku AlZn4Mg (EN AW 7020). Tato slitina je využívaná pro její vysokou pevnost, nízkou hmotnost, dobrou odolnost proti korozi a dobrou svařitelnost v ochranné ...
 • Mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem vyrobené metodou Tundish a procesem Initek 

  Vítek, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a výrobou litiny s kuličkovým grafitem. V první části je popsána klasifikace, rozdělení a struktura litiny. Další část je zaměřena na popis litiny s kuličkovým grafitem, modifikaci, ...
 • Mechanické vlastnosti odlitku z LKG 

  Semrád, Lukáš
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají historie vzniku litiny s kuličkovým grafitem, mechanických vlastností, složení, výroby a tepelného zpracování. Součástí ...
 • Mechanické vlastnosti titanových slitin 

  Prudíková, Alena
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše a shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti čistého titanu, jako je například zařazení ...
 • Mobilní robot Micromouse II 

  Pavláček, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilního robota kategorie IEEE Micromouse. Cílem je sestavit funkční konstrukci robota použitelného pro účely testování metod mapování a lokalizace. Práce se dále zabývá návrhem ...
 • Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK 

  Šimeček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá modernizací jednoúčelového stroje push-pack. Modernizace spočívá ve výměně přímočarých pneumatických motorů, které jsou ovládané pomocí elektromagnetických ventilů, výběru vhodné úpravny ...
 • Modul pro zpracování signálů z inkrementálního rotačního snímače 

  Pavláček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro zpracováním signálu z inkrementálního rotačního snímače Realizace modulu je rozdělena na dvě části. V první je návrh hardwaru a jeho sestavení, v druhé potom ...