Now showing items 1-13 of 13

 • Bytový dům ve Vsetíně - stavebně technologická příprava 

  Nečadová, Klára
  Ve své diplomové práci se zabývám vybranými částmi stavebně-technologické přípravy stavby bytového domu ve Vsetíně. Budova bude využívána pro bydlení a pro maloprodej. Celý projekt je celkem tvořený 8 stavebními objekty, ...
 • Logistické centrum odpadů - příprava a organizace výstavby 

  Polách, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby Logistického centra odpadů na zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve Vsetíně. Zaměřuje se hlavně na technologický postup realizace hlavního stavebního ...
 • Most přes potok Hluchová - stavebně technologický projekt 

  Trochta, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu mostu SO210 přes potok Hluchová na silnici I/11. Most je navržen jako železobetonový, dodatečně předpjatý o délce 70m. Práce byla zpracována v rozsahu zadání DP.
 • Obchodní centrum Orlová - stavebně technologický projekt 

  Maléřová, Tereza
  Tato diplomová práce zpracovává výstavbu obchodního centra v Orlové, a to z hlediska technologického, finančního a časového. Pozornost bude zaměřena především na výstavbu hlavního objektu - nákupního centra. Významná část ...
 • Pavlačový bytový dům 

  Neuwirth, Filip
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby pavlačového bytového domu, který je situován v současné zástavbě krajského města Jihlava. Řešený bytový dům má tři nadzemní podlaží, ve kterých se ...
 • Přístavba školy - stavebně technologický projekt 

  Cimflová, Lucie
  Práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro přístavbu školy. Obsahem stavebně technologického projektu je technická zpráva projektu, studie realizace hlavních technologických etap, technická zpráva zařízení ...
 • Přístavba tělocvičny - příprava a organizace výstavby 

  Langrová, Petra
  Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu přístavby tělocvičny v Krnově, se zaměřením na provádění montovaného železobetonového skeletu a střešního pláště.Pro vybrané etapy bude ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu v Lanškrouně 

  Holubová, Jolana
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologické řešení etapy hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu v Lanškrouně. Studie se zabývá užitím různých typů konstrukcí a jejich ekonomického hlediska, technologickými předpisy, ...
 • Rodinný dům 

  Štrbáková, Kateřina
  Obsahem mé bakalářské práce je návrh a stavební řešení novostavby rodinného domu v nově vznikající zástavbě v obci Herink na parcele č. 290/20. Rodinný dům je celý podsklepený s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlaží ...
 • Rodinný dům s garáží 

  Moravík, Mikuláš
  Predmetom bakalárskej práce je projektová dokumentácia novostavby samostatne stojaceho rodinného domu, určeného pre bývanie štvorčlennej rodiny. Objekt je umiestnený v podhorskej oblasti v svažitom teréne, prístupného z ...
 • Stavebně technologický projekt modernizace objektu T8, VUT v Brně 

  Skokanová, Šárka
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce a modernizace objektu Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukci objektu ovlivňuje částečný provoz investora během rekonstrukce a přístup do jednotlivých pater objektu, který ...
 • Stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně 

  Podškubka, Martin
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně, který obsahuje realizaci podzemních garáží a bytového domu, který má tři nadzemní podlaží. Pozornost je zaměřena především na ...
 • Technologický projekt sportovní haly v obci Nové Veselí 

  Vaněk, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá technologickým projektem sportovní haly v Novém Veselí. Tato práce zahrnuje stavebně technologickou studii k zařízení staveniště, ZOV, technologické předpisy, zařízení staveniště, širší ...