Now showing items 1-2 of 2

  • Předběžný stavebně statický průzkum vodorovných nosných konstrukcí 

    Větrovcová, Pavla
    Tato bakalářské práce se zabývá stavebně technickým průzkumem objektu Vysokopodlažních garáží na ulici Herčíkova v Brně, Králově Poli. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést pro změnu využívání 1. nadzemního podlaží ...
  • Studie křižovatky ulic Nádražní a Zeyerova v Písku 

    Větrovcová, Pavla
    Předmětem diplomové práce je studie křižovatky ulic nádražní a Zeyerova ve městě Písek v Jihočeském kraji. Jedná se o průsečnou světelně řízenou křižovatku místních komunikací. V její blízkosti se nachází Základní škola, ...