Now showing items 1-2 of 2

  • Malý fotovoltaický systém 

    Vaľočík, Jan
    Náplní této práce je problematika využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie se zaměřením na fotovoltaiku. Nejprve je zde popsán princip funkce a struktura fotovoltaických článků. Dále jsou představeny typy ...
  • Modernizace VT dílu parní turbiny 300 MW 

    Vaľočík, Jan
    Náplní této diplomové práce je návrh modernizované třítělesové parní turbíny 300 MW typu K300 – 170 s přihříváním páry. V první části práce je vypracováno bilanční schéma, které je spočteno pro zadané nominální parametry. ...