Now showing items 1-3 of 3

 • Klient XMPP v Nokia Qt SDK 

  Vaňák, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje tvorbu aplikace ve vývojovém prostředí Nokia Qt SDK. Zdůrazňuje odlišnosti od vývoje aplikace pro stolní počítač a popisuje jednotlivé kroky potřebné k vytvoření funkční mobilní aplikace. ...
 • Paměťový subsystém v SystemC 

  Michl, Kamil
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací paměťového subsystému pro simulaci procesoru. Paměťový subsystém je navržen s pomocí principu modelování na úrovni transakcí. Implementace je provedena v jazyce C++ s využitím ...
 • Využití regresních metod pro predikci dopravy 

  Vaňák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi predikce dopravní situace na makroskopické úrovni s využitím údajů naměřených pomocí dopravních senzorů. Těmito senzory mohou být indukční smyčky, radarové detektory nebo kamery. Práce ...