Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

    Vaňková, Anna
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. V první části práce je teoretickými poznatky přiblížena problematika finanční analýzy. Druhá část práce zahrnuje představení ...
  • Podnikatelský plán 

    Vaňková, Anna
    Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu založení nového podniku s galanterií v Havlíčkově Brodě. První část práce obsahuje vymezení teoretických poznatků vztahující se k oblasti podnikání, náležitostí ...