Now showing items 1-9 of 9

 • Design vysokozdvižného vozíku 

  Vaňková, Jana
  Tato práce se zabývá designem čelního vysokozdvižného vozíku s otočnou kabinou. Návrh je přizpůsoben technickým a ergonomickým aspektům a snaží se o vytvoření originálního designu s určitým výhledem do budoucnosti. Celková ...
 • Knižnica 

  Vaňková, Jana
  Diplomová práca rieši realizáciu a vypracovanie projektovej dokumentácie objektu novostavby knižnice. Navrhovaný objekt bude slúžiť ako verejná mestská knižnica pre širokú verejnosť s počtom knižných jednotiek 102 200. ...
 • Moderní nízkoenergetický rodinný dům 

  Pospíchal, Pavel
  Téma bakalářské práce zní moderní nízkoenergetický rodinný dům a obsahuje dokumentaci pro provádění stavby. Rodinný dům je navržen se zajímavým architektonickým a dispozičním řešením. Objekt je situován na území kraje ...
 • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

  Vaňková, Jana
  Pro zpracování mé bakalářské práce jsem zvolila téma „Návrh počítačové sítě pro malou firmu“. V této práci se budu zabývat analyzováním současného stavu počítačové sítě ve firmě IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., popisem teoretických ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům v Dubném 

  Honner, Jan
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh nízkoenergetického rodinného domu. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je téměř na rovinatém terénu na vybraném pozemku v Dubném nedaleko ...
 • Rodinný dům 

  Vaňková, Jana
  Bakalárska práca rieši projekt jednogeneračného rodinného domu. Objekt je trojpodlažný, čiastočne podpivničený a tretie nadzemné podlažie je riešené ako obytné podkrovie. Nosné prvky konštrukcie sú z murovacieho systému ...
 • Rodinný dům se zubní ordinací v Humpolci 

  Hrůza, Jiří
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou, kterou tvoří zubní ordinace a obsahuje dokumentaci pro provádění stavby. Navržený objekt je umístěn na území kraje Vysočina ve městě Humpolec. Objekt je ...
 • Rodinný penzion s restaurací v chráněné krajinné oblasti Blanský les 

  Rychlík, Adam
  Bakalářská práce se zabývá projektové dokumentace rodinného penzionu s restaurací. Zájmová lokalita Holubov. Objekt je situován do CHKO Blanský les. Je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený, ze systému HELUZ. Střecha ...
 • Vyhodnocení investic s využitím fuzzy logiky 

  Vaňková, Jana
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investic do nehmotného majetku. Společnost VIKI, spol. s r.o. má zájem o nákup nového skladovacího prostoru a proto bude hlavním cílem vybrat nejvhodnější nabídku pomocí fuzzy logiky. ...