Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Vaňková, Jitka
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Kovolit. Jedná se o akciovou společnost, která se zabývá průmyslovou výrobou – kovářství, slévárenství. Cílem práce je analyzovat vybranou společnost a navrhnout ...
  • Kalkulace nákladů jako východisko tvorby ceny ubytovacího zařízení hotelového typu 

    Vaňková, Jitka
    Bakalářská práce řeší problematiku rozdělení nákladů a tvorbu kalkulace v oblasti ubytovacích služeb. Práce obsahuje návrh kalkulačního vzorce specifického pro hotelové zařízení.