Now showing items 1-6 of 6

 • Design pivní pípy 

  Vaňková, Klára
  Předmětem bakalářské práce je design pivní pípy, konkrétně přenosný výčep s chlazením a vzduchovým kompresorem, jež musí splňovat konstrukční, ergonomické a estetické požadavky současného trhu. Cílem práce je uzpůsobení ...
 • Mobilní tlumočník pro iPhone 

  Vaňková, Klára
  Tato práce se zabývá detekcí textu v obraze. Popisuje nalezení oblastí MSER, zjištění které z nich jsou písmena pomocí SVM klasifikátoru a spojení nalezených písmen do slov. Dále práce ukazuje použití detekce textu v ...
 • Optimalizace vnitřního prostředí historické místnosti 

  Vaňková, Klára
  V diplomové práci je řešeno vnitřní prostředí se specializací na historické budo-vy. Experimentálně byly zjištěny hodnoty relativní vlhkosti a teploty a byl vyhod-nocen jejich vliv na předměty s historickou a uměleckou ...
 • Podnikatelský plán pro založení resortu jezdectví na Vysočině 

  Vaňková, Klára
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nového resortu jezdectví na Vysočině. V první kapitole této práce jsou definovány pojmy spojené s podnikáním, přiblížení problematiky jezdectví, ...
 • Rozpoznávání domácích spotřebičů na základě jejich odběrové charakteristiky 

  Vaňková, Klára
  Cílem práce je návrh a realizace systému pro rozpoznávání domácích spotřebičů na základě jejich odběrové charakteristiky. Takový systém by dokázal měřením celkové spotřeby domácnosti identifikovat jednotlivé spotřebiče. ...
 • Zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu 

  Vaňková, Klára
  V bakalářské práci jsou řešeny zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu v Uherském Hradišti. V budově jsou navrženy dimenze a materiály instalací splaško-vé kanalizace a vodovodu. Ohřev teplé vody je zajištěn ...