Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému odměňování ve společnosti BGS Energy plus,a.s. 

    Vaňorek, Tomáš
    Cílem diplomové práce je inovace stávajícího systému odměňování podporující výkon zaměstnanců, a tím i výkonnost celé organizace. Analyzovat současný stav v konkrétní společnosti a na jejím základě navrhnout možné změny ...
  • Studie řízení neziskové organizace v resortu školství 

    Vaňorek, Tomáš
    Cílem bakalářské práce je navrhnout optimalizaci činností managementu neziskové or-ganizace v resortu školství pro efektivní průběh činností a rozhodování managementu. Teoretické poznatky o této studii jsou porovnány s ...