Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh soustavy kalkulací pro vybraný výrobní subjekt 

    Vaňous, Petr
    Bakalářská práce pojednává o stávajícím kalkulačním systému firmy a snaží se vymyslet novou metodiku kalkulačního systému, který bude rozpočtovat náklady tak, aby jednak vystihovaly jejich nákladovost a zároveň byly ...
  • Studie zavedení štíhlé výroby ve vybraném provozu 

    Vaňous, Petr
    Diplomová práce pojednává o stávajícím stavu divize NÁSTROJÁRNA UNIPLUS patřící do společnosti ALEMA Lanškroun a.s., kde se zaměřuji na optimalizaci výrobního procesu. Práce obsahuje analýzu současného stavu nástrojárny ...