Now showing items 1-17 of 17

 • Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s 

  Melichárek, Radek
  Tato práce popisuje návrh budiče pro konkrétní laser typu VCSEL. Pro daný laser byly vytvořeny modely pro simulaci v PSpice OrCAD. Navržený budič se svými vlastnostmi snaží vyrovnat dostupným integrovaným budičům a odstranit ...
 • Diagnostika moderních řídících jednotek motorů 

  Slíž, Martin
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace rozhraní pro komunikaci s moderními řídícími jednotkami řady EDC. Práce se věnuje úvodu do světa automobilové diagnostiky, rozboru komunikačních protokolů a pravidel pro ...
 • Elektronický monitorovací systém pro motorová vozidla 

  Pospíšil, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem monitorovací jednotky pro sledování provozních veličin ve vozidle. Tato jednotka je vybavena mikrokontrolérem, grafickým displejem, GPS modulem a SD kartou. Pro měření otáček podporuje vícero ...
 • Generování OFDM signálů pomocí generátoru libovolných průběhů LW410 

  Jagoš, Ľubomír
  Práca popisuje základné prvky OFDM modulátoru, venuje sa ich implementácií v prostredí Matlab, taktiež sa sústreďuje na použitie USRP softvérového rádia spolu s Matlabom a vytvorenie funkčného OFDM modulátoru. Pozornosť ...
 • Generování OFDM signálů pomocí generátoru libovolných průběhů LW410 

  Jagoš, Ľubomír
  Práca popisuje základné prvky OFDM modulátoru, venuje sa ich implementácií v prostredí Matlab, taktiež sa sústreďuje na použitie USRP softvérového rádia spolu s Matlabom a vytvorenie funkčného OFDM modulátoru. Pozornosť ...
 • Koncový stupeň vysílače pro radioamatérské pásmo 144 MHz (2 m) 

  Klapil, Filip
  Cílem bakalářské práce je návrh řešení vysokofrekvenčního koncového stupně o výkonu minimálně 1kW. Součástí řešení je použití komerčního modulu koncového stupně. Bude proveden návrh vstupního útlumového článku, přepínacích ...
 • Model optického komunikačního systému na principu OFDM 

  Fíla, Lukáš
  Práce zkoumá způsoby generování signálu OFDM a metody kanálového kódování LDPC. Popisuje tvorbu základních modulů komunikačního systému v programu Matlab a metody simulace atmosférického přenosového prostředí zahrnující ...
 • Paralelní rozhraní řízené sběrnicí USB 

  Vondra, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na využití sběrnice USB, v tomto případě na připojení převodníku USB -> 14-bit paralelní port, na který se následně připojí další zařízení a to kvadraturní modulátor. Sběrnice USB byla zvolena ...
 • Program pro demonstraci kanálového kódování 

  Závorka, Radek
  Cílem práce je vytvořit program pro demonstraci kanálového kódování využitelný při výuce. Byly vybrány kódy od jednodušších až po složitější, které se blíží limitu Shannonova teorému o kapacitě kanálu. Jedná se o Hammingův ...
 • Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje 

  Podzimek, David
  Náplní Diplomové práce „Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje“ je vytvoření webového serveru, který umožní komunikaci mikrokontroléru s uživatelem. Komunikace je založena na TCP/IP modelu. Práce poskytuje ...
 • Simulace MIMO systémů 

  Kančo, Vít
  MIMO systémy se používají zejména v aplikacích pro bezdrátové komunikace. Jejich principem je použití většího počtu antén jak pro vysílání, tak pro příjem signálu. Základem těchto systémů je použití časoprostorového kódování ...
 • Simulátor telefonního vedení 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu telefonního vedení o délce 7 km s krokem 1 km. Práce obsahuje podrobný popis základních parametrů metalických přenosových vedení. Je zde také stručně zmíněna problematika ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Kufa, Jan
  Cílem diplomové práce je vytvoření vysokofrekvenčního zesilovače s možností přepínání pracovní třídy mezi třídami A, B, C s výstupním výkonem 10 W. Zesilovač pracuje na frekvenci od 3,5 MHz do 14 MHz. Diplomová práce ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Zamazal, Bořivoj
  V této semestrální práci je popsán návrh výkonového zesilovače pro pásmo krátkých vln. V první části je nastíněna základní problematika a provedena úvaha nad možným řešením. V druhé části je popsána potřebná teorie pro ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Zamazal, Bořivoj
  V této diplomové práci je popsán návrh výkonového zesilovače pro pásmo krátkých vln. V první části je nastíněna základní problematika a provedena úvaha nad možným řešením. V druhé části je popsána potřebná teorie pro ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Fiala, Roman
  V této diplomové práci je popsán návrh výkonového zesilovače pro pásmo krátkých vln. Navržený zesilovač byl zkonstruován. V prvních třech kapitolách je nastíněna základní problematika týkající se vysokofrekvenčních zesilovačů. ...
 • Web server s mikroprocesorem ARM 

  Tesař, Jan
  Diplomová práce řeší návrh a implementaci webového serveru a dohledové webové stránky na vývojovém kitu FriendlyARM Mini6410. Server umožňuje pomocí http vzdáleně spravovat a monitorovat vybrané periferie. Software je ...