Now showing items 1-16 of 16

 • Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s 

  Melichárek, Radek
  Tato práce popisuje návrh budiče pro konkrétní laser typu VCSEL. Pro daný laser byly vytvořeny modely pro simulaci v PSpice OrCAD. Navržený budič se svými vlastnostmi snaží vyrovnat dostupným integrovaným budičům a odstranit ...
 • Diagnostika moderních řídících jednotek motorů 

  Slíž, Martin
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace rozhraní pro komunikaci s moderními řídícími jednotkami řady EDC. Práce se věnuje úvodu do světa automobilové diagnostiky, rozboru komunikačních protokolů a pravidel pro ...
 • Elektronický monitorovací systém pro motorová vozidla 

  Pospíšil, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem monitorovací jednotky pro sledování provozních veličin ve vozidle. Tato jednotka je vybavena mikrokontrolérem, grafickým displejem, GPS modulem a SD kartou. Pro měření otáček podporuje vícero ...
 • Generování OFDM signálů pomocí generátoru libovolných průběhů LW410 

  Jagoš, Ľubomír
  Práca popisuje základné prvky OFDM modulátoru, venuje sa ich implementácií v prostredí Matlab, taktiež sa sústreďuje na použitie USRP softvérového rádia spolu s Matlabom a vytvorenie funkčného OFDM modulátoru. Pozornosť ...
 • Generování OFDM signálů pomocí generátoru libovolných průběhů LW410 

  Jagoš, Ľubomír
  Práca popisuje základné prvky OFDM modulátoru, venuje sa ich implementácií v prostredí Matlab, taktiež sa sústreďuje na použitie USRP softvérového rádia spolu s Matlabom a vytvorenie funkčného OFDM modulátoru. Pozornosť ...
 • Koncový stupeň vysílače pro radioamatérské pásmo 144 MHz (2 m) 

  Klapil, Filip
  Cílem bakalářské práce je návrh řešení vysokofrekvenčního koncového stupně o výkonu minimálně 1kW. Součástí řešení je použití komerčního modulu koncového stupně. Bude proveden návrh vstupního útlumového článku, přepínacích ...
 • Model optického komunikačního systému na principu OFDM 

  Fíla, Lukáš
  Práce zkoumá způsoby generování signálu OFDM a metody kanálového kódování LDPC. Popisuje tvorbu základních modulů komunikačního systému v programu Matlab a metody simulace atmosférického přenosového prostředí zahrnující ...
 • Paralelní rozhraní řízené sběrnicí USB 

  Vondra, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na využití sběrnice USB, v tomto případě na připojení převodníku USB -> 14-bit paralelní port, na který se následně připojí další zařízení a to kvadraturní modulátor. Sběrnice USB byla zvolena ...
 • Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje 

  Podzimek, David
  Náplní Diplomové práce „Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje“ je vytvoření webového serveru, který umožní komunikaci mikrokontroléru s uživatelem. Komunikace je založena na TCP/IP modelu. Práce poskytuje ...
 • Simulace MIMO systémů 

  Kančo, Vít
  MIMO systémy se používají zejména v aplikacích pro bezdrátové komunikace. Jejich principem je použití většího počtu antén jak pro vysílání, tak pro příjem signálu. Základem těchto systémů je použití časoprostorového kódování ...
 • Simulátor telefonního vedení 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu telefonního vedení o délce 7 km s krokem 1 km. Práce obsahuje podrobný popis základních parametrů metalických přenosových vedení. Je zde také stručně zmíněna problematika ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Zamazal, Bořivoj
  V této semestrální práci je popsán návrh výkonového zesilovače pro pásmo krátkých vln. V první části je nastíněna základní problematika a provedena úvaha nad možným řešením. V druhé části je popsána potřebná teorie pro ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Zamazal, Bořivoj
  V této diplomové práci je popsán návrh výkonového zesilovače pro pásmo krátkých vln. V první části je nastíněna základní problematika a provedena úvaha nad možným řešením. V druhé části je popsána potřebná teorie pro ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Fiala, Roman
  V této diplomové práci je popsán návrh výkonového zesilovače pro pásmo krátkých vln. Navržený zesilovač byl zkonstruován. V prvních třech kapitolách je nastíněna základní problematika týkající se vysokofrekvenčních zesilovačů. ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Kufa, Jan
  Cílem diplomové práce je vytvoření vysokofrekvenčního zesilovače s možností přepínání pracovní třídy mezi třídami A, B, C s výstupním výkonem 10 W. Zesilovač pracuje na frekvenci od 3,5 MHz do 14 MHz. Diplomová práce ...
 • Web server s mikroprocesorem ARM 

  Tesař, Jan
  Diplomová práce řeší návrh a implementaci webového serveru a dohledové webové stránky na vývojovém kitu FriendlyARM Mini6410. Server umožňuje pomocí http vzdáleně spravovat a monitorovat vybrané periferie. Software je ...