Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový plán pro společnost Fablaja s.r.o. 

    Vařachová, Jana
    Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení marketingu s cílem zvýšit tržby. Společností je Fablaja s.r.o. Budou provedeny analýzy mikroprostředí a makroprostředí, které jsou nezbytné k určení současného stavu společnosti. ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Vařachová, Jana
    Diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému pro řízení vztahu se zákazníky implementovaném ve společnosti AURA, s.r.o., která se zabývá vývojem a dodávkou informačních systému zaměřených na vojenskou ...