Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza poškození rotoru ventilátoru 

    Vašáková, Kristýna
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou poškození oběžného kola ventilátoru, využívaného pro dmýchání recyklátu skelné vaty. V rámci práce byla prováděna fraktografická analýza pro určení mechanismu porušení, dále byla ...
  • Mechanické vlastnosti materiálů připravovaných pomocí procesu SLM 

    Vašáková, Kristýna
    Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi rozhraní multi-materiálů složených z čistého Fe a slitiny Cu7Ni2Si1Cr vyráběných procesem SLM. Rešeršní část práce je zaměřena na popis technologie selektivního laserového tavení, ...