Now showing items 1-9 of 9

 • 3f. měnič s regulací otáček pro pohon stojanové vrtačky 

  Grom, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou trojfázového meniča určeného pre pohon stojanovej vŕtačky s asynchrónnym motorom. Zapojenie je navrhnuté s využitím integrovaného jednoúčelového riadiaceho obvodu a výkonového ...
 • Analýza různých typů náhradních zapojení asynchronního motoru. 

  Halfar, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá náhradními zapojeními asynchronního motoru. Z topologického hlediska lze tato zapojení rozdělit na zapojení ve tvaru T-článku, -článku a -článku. Každý tvar zapojení má svoji užitečnost. V práci ...
 • Miniaturní zvyšující DC/DC měnič s velkou účinností 

  Miko, Radoslav
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou DC/DC meničov pre napájanie notebooku v automobiloch. Variant 1 s parametrami 9 – 18 V/19 V – 5 A je určený pre 12 V palubnú sieť, typickú pre osobné automobily. Variant 2 ...
 • Omezení spínacích ztrát ve spínaných zdrojích 

  Vašíček, Adam
  Tato diplomová práce se v úvodních kapitolách zabývá analýzou ztrát v aktivních prvcích měniče, popisem používaných rezonančních obvodů a typů měničů. V podkapitole věnované metodám řízení rezonančních měničů je představena ...
 • Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments 

  Vašíček, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací základních algoritmů řídicích aplikací pro DSC Texas Instruments řady c2000. V první část jsou shrnuty metody řízení a regulace elektrických pohonů s asynchronními motory. ...
 • Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments 

  Vašíček, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem řídicí desky jednofázového střídače. Je zde nastíněn obvodový návrh desky, aspekty návrhu plošného spoje a následně i některé zálkadní algoritmy řídicího programu. Pozornost je věnována dostatečné ...
 • Výukový modul pro měření v předmětu Výkonová elektronika 1 

  Tuhý, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací univerzálního tranzistorového měniče do předmětu Výkonová elektrotechnika 1. Výstupem této diplomové práce bude tranzistorový měnič, který bude sloužit jako demonstrativní ...
 • Zalévací hmoty pro výkonovou elektroniku 

  Štajner, David
  Zalévací hmoty jsou v elektrotechnice často používaným materiálem, který elektrotechniku chrání před nepříznivými vlivy, zlepšuje její izolační vlastnosti a napomáhá lepšímu odvodu tepla z oblasti zalitých součástek do ...
 • Zařízení pro indukční ohřev s výkonem 2,5kW 

  Krist, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro indukční ohřev malých železných součástí. Zařízení má být primárně určeno pro podkovářskou praxi nebo umělecké kovářství. S ohledem na využití v praxi je referenčním ohřívaným ...