Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza obrobitelnosti pružinových ocelí po tepelném zpracování 

    Vašíček, František
    Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností pružinových ocelí po tepelném zpracování. Stručná rešerše je věnována obrobitelnosti ocelí se zaměřením na pružinové oceli, různým vlivům působících na materiál, a také vybraným ...