Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Vašíček, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Fortell s.r.o. za období roku 2008 – 2012. Pro hodnocení budou použity metody a ukazatele finanční analýzy. Navrhovaná doporučení jsou založena na ...
  • Návrh počítačové sítě společnosti Exvalos, spol. s r.o 

    Vašíček, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě společnosti Exvalos, spol. s r.o. a návrhem nového řešení, které společnosti umožní rozšíření skladových prostor, a lepší využitelnost ICT.