Now showing items 1-2 of 2

  • Bydlení studentů 

    Vašička, Jakub
    Předmětem zadání bakalářské práce je novostavba Bydlení studentů v Brně na ulici Leitnerova v městské části Staré Brno. Cílem bylo vytvořit stavbu s hlavní funkcí bydlení pro studenty doplněnou o prostory využívané veřejností. ...
  • Nová synagoga Trutnov 

    Vašička, Jakub
    Tématem diplomové práce je návrh nové synagogy ve městě Trutnov na pietním místě původní synagogy. Součástí stavebního programu je vytvoření celku využívaného židovskou obcí a jejími členy, obsahující provoz košer restaurace, ...