Now showing items 1-2 of 2

  • Inteligentní řízení akumulačního ohřevu teplé vody 

    Vašica, Radoslav
    Práca sa všeobecne zaoberá možnosťami prípravy teplej vody v domácnosti a analyzuje možnosti úspory. Na začiatku práce je stručne uvedená história prípravy teplej vody. Kapitola 3 sa zaoberá rôznymi spôsobmi ohrevu. ...
  • Porovnání podmínek připojení FVE v ČR a SR 

    Vašica, Radoslav
    Cieľom tejto práce je analýza a porovnanie legislatívnych podmienok pripojenia fotovoltaickej elektrárne (FVE) na území Českej Republiky (ČR) a Slovenskej Republiky (SR). Uvedené sú postupy pri pripojovaní výrobne k ...