Now showing items 1-2 of 2

  • Řídicí systém tvářecího stroje 

    Vaško, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá realizací řídícího systému pro tvarovací stroj na výrobu cukrářských forem. Úvodní část představuje výrobní stroj a popisuje jeho důležité prvky z hlediska řízení. Druhá část se zabývá návrhem ...
  • S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia 

    Vaško, Jiří
    Námětem mé bakalářské práce je návrh vstupně-výstupního modulu s digitálními vstupy a digitálními reléovými výstupy. Modul by měl být schopen komunikovat s automaty řady SAIA PCD prostřednictvím sběrnice SAIA S-Bus. Primární ...