Now showing items 1-5 of 5

 • Informační systém fotbalového týmu 

  Vaško, Michal
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém pre futbalový klub. Zameriava sa na užívateľov tohto systému a ich možnosti interakcie. Tréner mužstva má právomoc vytvárať a evidovať zranenia, pokuty, alebo tréningy. ...
 • Odlévání turbínových kol ze slitin TiAl 

  Vaško, Michal
  Práce obsahuje základní údaje o slitinách TiAl z hlediska jejich použití jako konstrukčního materiálu. Je zde dále uveden přehled vlastností těchto slitin, jejich aplikace a technologií výroby polotovarů a součástí z těchto ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaško, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro vytvoření internetového portálu pro snadné založení elektronických obchodů včetně jejich následné administrace. V práci jsou analyzovány podmínky tržního ...
 • Profesionální image - jeho vliv, principy a možnosti utváření 

  Vaško, Michal
  Práce se zabývá teoretickou definicí profesionality a důležitosti tvorby jejího dojmu v praxi, analyzuje profesionální úroveň společnosti fungující na trhu a aplikuje na ni prakticky tuto teorii pro zvýšení úrovně jejího ...
 • Technologie zápustkového kování hřídele 

  Vaško, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu technologie výroby rotační součásti hřídele pomocí zápustkového kování. Jedná se o technologii objemového tváření na svislých kovacích lisech. V práci jsou podrobně rozpracovány ...