Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

    Vašková, Helena
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Vašíček – pekařství a cukrářství, s.r.o. Poskytnutá data jsou zpracována pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, analýzy časových řad a regresní ...
  • Využití CRM pro posílení konkurenční pozice vybrané společnosti 

    Vašková, Helena
    Řízení vztahů se zákazníky je tématem napříč všemi obory. Jeho význam spočívá především v budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Tato diplomová práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky s využitím informačního systému. ...