Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Václavek, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti AGRO družstvo vlastníků Puklice k 1. lednu 2016. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou definovány cíle práce. Druhá část obsahuje teoretická východiska ...