Now showing items 1-7 of 7

 • Detekce poznávací značky v obraze 

  Vacek, Michal
  V první části se práce zabývá již známými metodami detekce značek. Jsou zde popsány metody využívající zpracování obrazu, AdaBoost, či detekci extrémních regionů. Následuje návrh a implementace vlastního přístupu k detekci ...
 • Rodinný dům 

  Vandrovec, Aleš
  Bakalářská práce řeší projekt izolovaného rodinného domu. Tento je hmotově rozdělen na dvě hlavní části, půdorysně tvaru písmene „T“. První část o půdorysných rozměrech 7,0 x 25,0 m je dvoupodlažní a částečně podsklepená, ...
 • Rodinný dům 

  Soukupová, Alžběta
  Tato práce se zabývá návrhem pasivního rodinného domu v obci Hvozdec u Veverské Bítýšky. Hlavní části projektu se nacházejí ve složce C a jsou tvořeny výkresovou dokumentací včetně šesti technických detailů, technickou ...
 • Rodinný dům 

  Trojan, Jan
  Jedná se o novostavbu samostatně stojícího podsklepeného rodinného domu se dvěma podlažími, který bude sloužit pro bydlení 5 osob. Dům má vnější rozměry 11,2 x 13,4 m. Svislé nosné konstrukce, ze systému POROTHERM, jsou ...
 • Rodinný dům s kanceláří 

  Srpek, Stanislav
  Bakalářská práce ,, Rodinný dům s kanceláří “. Objekt je situován v obci Libčany. Stavba je navržena jako dvou-podlažní, částečně podsklepený rodinný dům. Stavba má plochou střechu, nad kanceláří je terasa a nad rodinným ...
 • Rodinný dům v Šardicích 

  Bravenec, Jan
  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace k částečně podsklepenému, dvoupodlažnímu rodinnému domu s kanceláří, který se nachází v obci Šardice. Dům je samostatně stojící ve stávající zástavbě a bude sloužit pro ...
 • Stavební úpravy rodinného domu v Netřebech 

  Plíhalová, Kateřina
  Bakalářská práce řeší stavební úpravy rodinného domu. Vychází se zde z přání majitele. Ten by rád v budoucnu realizoval podobný projekt. Práce je zaměřena na vestavbu podkrovního prostoru v hospodářské části objektu, která ...