Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza nákladů inteligentního domu 

  Vacek, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů inteligentního domu. Je zde popsán postupný vývoj technologií, které ovlivnily dnešní chytré domácnosti. Dále práce zobrazuje možnosti, které tyto systémy uživatelům nabízejí. ...
 • Analýza vedlejších nákladů stavebního rozpočtu 

  Vacek, Jan
  Účelem této diplomové práce bylo osvětlení problematiky ostatních nákladů stavebního rozpočtu a vytvoření vlastních přirážkových procentních tarifů průzkumných, geodetických a projektových prací. Metodika použitá v početní ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Hejzlar, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci procesu výroby. V práci je vyložena problematika třískového obrábění a soustružení. V praktické časti je analyzován proces výroby, navrhnut a vyhodnocen plánovaný experiment ...
 • Redox and optically active carbohelicene layers prepared by potentiodynamic polymerization 

  Hrbáč, Jan; Pavelka, Vit; Crassous, Jeanne; Žádný, Jaroslav; Fekete, Ladislav; Pokorný, Jan; Vanýsek, Petr; Storch, Jan; Vacek, Jan (Elsevier, 2020-02-19)
  This short paper describes the preparation of thin layers based on carbohelicenes, which are inherently chiral polyaromatics existing in the enantiomeric forms P and M. Specifically, [5]-, [6]- and [7]helicene were subjected ...
 • Využití srážkových vod v průmyslovém objektu 

  Vacek, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických instalací a plynovodních zařízení v průmyslovém objektu. Teoretická část řeší využívání srážkových vod v objektu jako vody provozní a experimentální stanovení průtoku a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Vacek, Jan
  Bakalářská práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část řeší využívání dešťových vod v objektu jako vody provozní. Výpočtová část a projekt pak obsahují návrh dešťové ...