Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza teplotních polí palivových elementů 

  Vacek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je popsat výpočtové postupy při řešení teplotního pole v jednotlivých částech palivového elementu. Dále provést řešení pro palivový element VVER-440 při vybraných provozních stavech. Tato řešení ...
 • Monitoring diferenčního tlaku filtrů 

  Vacek, Jiří
  V této bakalářské práci je nejprve pojednáno o tlaku, tlakoměrech, technické diagnostice a monitoringu. Dále jsou rozebrány metody pro monitoring stavu filtru. Následuje seznámení s aktuálním stavem sledování stavu filtrů ...
 • Teplárna se spalovací turbínou o výkonu 100 MW 

  Vacek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je popsat funkci spalovací turbíny LMS 100 jako víceúčelového zařízení jednak jako záložního zdroje pro případ black-outu, jednak z hlediska energetického využití a ekonomičnosti pro teplárenský provoz.
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Vacek, Jiří
  Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, ...