Now showing items 1-3 of 3

 • Adventure hra s inteligentními spolupracujícími postavami 

  Vacek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat framework, který lze využít pro     vývoj agentních systémů. Framework je nadstavbou nad knihovnou JADE a je realizován v jazyce Java. Framework je využit pro ...
 • Konstrukční návrh vstřelovacího stroje s pevnou vstřelovací hlavou 

  Vacek, Lukáš
  Práce se zabývá konstrukčním návrhem vstřelovacího stroje s pevnou vstřelovací hlavou. Úvodní část práce se věnuje smyslu použití jader ve slévárenském průmyslu a jejich vývojem. Okrajově se zabývá vzniklými problémy ve ...
 • Nástroj pro automatizované testování GUI 

  Vacek, Lukáš
  Testování GUI je navzdory jeho použitelnosti a rozšířenosti poměrně nově vznikající obor. Pro ověření GUI funkčnosti se používá často ručního testování. Cílem práce je vytvořit nástroj, který lze využít k otestování a ...