Now showing items 1-8 of 8

 • Detekce poznávací značky v obraze 

  Vacek, Michal
  V první části se práce zabývá již známými metodami detekce značek. Jsou zde popsány metody využívající zpracování obrazu, AdaBoost, či detekci extrémních regionů. Následuje návrh a implementace vlastního přístupu k detekci ...
 • Optimalizace uložení materiálu pro přepravu 

  Vacek, Michal
  Práce se zabývá aplikací pro optimalizaci uložení materiálu pro přepravu. Aplikace je vyvíjena ve spolupráci se společností Škoda Auto a.s., která řeší problém přepravy materiálu v kontejnerech z výrobních hal v České ...
 • Rodinný dům 

  Soukupová, Alžběta
  Tato práce se zabývá návrhem pasivního rodinného domu v obci Hvozdec u Veverské Bítýšky. Hlavní části projektu se nacházejí ve složce C a jsou tvořeny výkresovou dokumentací včetně šesti technických detailů, technickou ...
 • Rodinný dům 

  Trojan, Jan
  Jedná se o novostavbu samostatně stojícího podsklepeného rodinného domu se dvěma podlažími, který bude sloužit pro bydlení 5 osob. Dům má vnější rozměry 11,2 x 13,4 m. Svislé nosné konstrukce, ze systému POROTHERM, jsou ...
 • Rodinný dům 

  Vandrovec, Aleš
  Bakalářská práce řeší projekt izolovaného rodinného domu. Tento je hmotově rozdělen na dvě hlavní části, půdorysně tvaru písmene „T“. První část o půdorysných rozměrech 7,0 x 25,0 m je dvoupodlažní a částečně podsklepená, ...
 • Rodinný dům s kanceláří 

  Srpek, Stanislav
  Bakalářská práce ,, Rodinný dům s kanceláří “. Objekt je situován v obci Libčany. Stavba je navržena jako dvou-podlažní, částečně podsklepený rodinný dům. Stavba má plochou střechu, nad kanceláří je terasa a nad rodinným ...
 • Rodinný dům v Šardicích 

  Bravenec, Jan
  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace k částečně podsklepenému, dvoupodlažnímu rodinnému domu s kanceláří, který se nachází v obci Šardice. Dům je samostatně stojící ve stávající zástavbě a bude sloužit pro ...
 • Stavební úpravy rodinného domu v Netřebech 

  Plíhalová, Kateřina
  Bakalářská práce řeší stavební úpravy rodinného domu. Vychází se zde z přání majitele. Ten by rád v budoucnu realizoval podobný projekt. Práce je zaměřena na vestavbu podkrovního prostoru v hospodářské části objektu, která ...