Now showing items 1-7 of 7

 • Hospodaření s dešťovou vodou ve městech 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Příspěvek je zaměřen na nové způsoby hospodaření s dešťovou vodou ve městech, na důvody vzniku decentralizovaných systémů odvodnění měst a vztah, který mají k městskému plánování. Součástí příspěvku je konkrétní příklad, ...
 • Hospodaření s povrchovou vodou v zastavěném území 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Popis a naznačení řešení problému vzniklého ve styku dráhy soustředěného odtoku a části obce.
 • PŘESTAVBA A REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO REKREAČNÍHO STŘEDISKA ROH 

  Kuklínková, Nela
  Předmětem zájmu této diplomové práce je rekreační areál provozovaný neziskovou organizací poblíž Černé Hory na Blanensku. Cílem práce je zhodnocení potenciálu areálu. Práce v návrhu přichází s idejemi a zásahy, které umožní ...
 • Rodinný dům v Humpolci 

  Vacková, Michaela
  Předmětem bakalářská práce je návrh rodinného domu vypracovaný v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby. Navrhovaný objekt je umístěn na vybrané parcele na území kraje Vysočina ve městě Humpolec. Rodinný dům ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Vacková, Michaela
  Anotace Téma diplomové práce se týká viničního hospodářství u obce Strachotín v blízkosti CHKO Pálava. Jedná se hlavně o návrh objektu nejen na zpracování a výrobu vína, ale také pro degustaci s následnou prohlídkou výrobního ...
 • Urbanistická opatření pro efektivní hospodaření s povrchovou vodou v zastavěných územích 

  Vacková, Michaela
  Jedním z našich hlavních problémů v prosazování hospodaření s dešťovou vodou (HDV) do praxe je skutečnost, že jsme ho nepřijali jako mezioborovou záležitost. Měli bychom hledat způsob, jakým HDV zpřístupníme dalším profesím, ...
 • Voda a město 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Naznačení a popis směru, kterým by se mělo ubírat hospodaření s vodou ve městech.