Now showing items 1-2 of 2

  • Chlazení ve vzduchotechnice 

    Vacková, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou přímého chlazení. Teoretická část popisuje termodynamické zákony, základní termodynamické děje v ideálním plynu a jednotlivé chladící cykly. V experimentální části byla řešena ...
  • Vzduchotechnika sportovního centra 

    Vacková, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení vybraných částí sportovního centra. Jednotlivá zařízení jsou navržena tak, aby splňovala hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima těchto ...