Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza proudění plynů při čerpání vakua pro nově navržený scintilační detektor 

  Poruban, Milan
  Cílem této diplomové práce je nastudovat problematiku enviromentální rastrovací elektronové mikroskopie a čerpání plynu při vytváření vakua v nově navrženém scintilačním detektoru. Dále vytvořit model nově navrženého ...
 • Cyklovací režimy olověných akumulátorů 

  Mičák, Tomáš
  Hlavním cílem diplomové práce zkoumat problematikou olověného akumulátorů a jejích cyklovácími režimy v různém nastavení. Teoretické část popisuje historii, typy bezúdržbových akumulátorů, degradační mechanismy a jejích ...
 • Dynamický model akumulátorů 

  Milichovský, Miloš
  Náplní diplomové práce jsou vědomosti o olověných, NiCd, NiMH a Li-Ion akumulátorech. Je tu popsána jejich funkce a jevy, které v akumulátorech probíhají při procesu nabíjení a vybíjení. Nejdůležitější část práce se věnuje ...
 • Efekt přítlaku vyvozovaného na elektrodový systém olověného akumulátoru s experimentálními elektrodami s příměsí skelných vláken 

  Fryda, Daniel
  Tato práce pojednává o olověných akumulátorech, jež jsou alternativními zdroji elektrické energie. Olověné akumulátory jsou nejstarším typem článků. Velké využití mají u hybridních elektrických vozidel – HEV, kde pracují ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Impedanční měření olověných akumulátorů 

  Vaculík, Sebastian
  Hlavním cílem této práce bylo přispět k objasnění elektrochemických dějů, ke kterým docházelo ve zkoumaných experimentálních článcích olověných akumulátorů. K tomuto účelu byla použita elektrochemická impedanční spektroskopie. ...
 • Kombinovaný vliv skelných vláken a oxidu titaničitého jako aditiv záporné elektrody na vlastnosti olověného akumulátoru. 

  Gerlich, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou olovených článkov pracujúcich v režime hybridných elektrických vozidiel. V práci je zhrnuté rozdelenie typov elektrochemických článkov, ale pozornosť je venovaná najmä oloveným ...
 • Návrh a konstrukce CNC routeru pro DPS 

  Gerják, Rastislav
  V strojnom priemysle, jak aditívne, tak aj subtraktívne výrobné metódy sú ovládane inštrukciami vo forme G-kódu, vďaka čomu je možné utilizovať obe technológie v jednom modulárnom zariadení. Hlavným cieľom je navrhnúť, ...
 • Optimalizace a metody měření vnitřního odporu článku olověného akumulátoru 

  Fojtlín, Branislav
  Témou diplomovej práce je optimalizácia a metódy merania vnútorného odporu oloveného akumulátoru. Práca sa najprv zameriava na delenie, rozbor vlastností olovených akumulátorov, konštrukciu a negatívne javy. Následne je ...
 • Vliv pulzního nabíjení na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Zbožínek, Štěpán
  Předložená diplomová práce se zabývá olověnými akumulátory a metodami jejich nabíjení. V úvodní části je stručně popsána problematika olověných akumulátorů. Jsou zde uvedeny běžné principy, konstrukce a požadavky, které ...
 • Zjišťování charakteristik olověného akumulátoru impedančním měřením 

  Vaculík, Sebastian
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením impedanční charakteristiky kladné experimentální elektrody novou, ve světě ojedinělou, čtyřbodovou metodou střídavým proudem. Teoretická část obsahuje stručný úvod do elektrochemických ...