Now showing items 1-2 of 2

  • Hyaluronan hydrogels 

    Vaculíková, Hana
    V této diplomové práci byla optimalizována příprava agarózo-želatinových hydrogelů s přídavkem různých koncentrací nízkomolekulárního a vysokomolekulárního hyaluronanu a poté byly u nich zkoumány viskoelastické vlastnosti ...
  • Kombinace hyaluronanu a kolagenu v medicínských přípravcích 

    Vaculíková, Hana
    V této práci byla zkoumána hustota a ultrazvuková rychlost roztoků kolagenu v ultra čisté deionizované vodě a roztoků kolagenu s hyaluronanem v ultra čisté deionizované vodě. Hustota byla měřena denzitometricky při různých ...