Now showing items 1-2 of 2

  • Axiální síla a tlakové pulsace v čerpadle s dvoustranným vstupem. 

    Vacula, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá existencí axiální síly působící na rotor dvouvtokového oběžného kola čerpadla. Axiální síla vzniká v režimu nízkých průtoků. Cílem práce je nalézt informace o této problematice, navrhnout ...
  • Platnost hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu 

    Vacula, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá objasněním existence hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu. Především hydrostatické paradoxon obecně nebývá náležitě zdůvodněno, což implikuje další nejasnosti. Cílem práce je proto ...