Now showing items 1-2 of 2

  • Měření drsnosti hran při laserovém dělení kovů. 

    Vaculka, Jakub
    Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2307 popisuje laserové řezání kovů a jeho průmyslové využití. Práce se skládá z části teoretické a experimentální. Teoretická část popisuje fyzikální a ...
  • Technologie svařování součásti „palivový článek“ 

    Vaculka, Jakub
    Tento projekt je zaměřen na výběr optimální metody svařování pro součást „palivový článek“ v podmínkách strojírenské firmy VN-Ú s.r.o. Cílem je srovnání metod, které má tato společnost k dispozici tedy: TIG, MIG/MAG, a ...