Now showing items 1-8 of 8

 • Case study of multiaxial criteria for rolling contact fatigue of bearing steels 

  Vaculka, Miroslav; Nohál, Libor; Vosynek, Petr (EDP Sciences, 2018-05-25)
  A rolling contact fatigue (RCF) differs from the classic fatigue in a stress-state. Nowadays, a prediction of the RCF is still not on the sufficient level. A lot of researchers tried to apply different multiaxial fatigue ...
 • Deformačně napěťová analýza rámu lisu na víno 

  Vaculka, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou rámu lisu na víno. Tento lis je vyroben svépomocí a nebyla k němu doposud provedena žádná analýza tohoto typu. Práce obsahuje jeho detailní rešerši, dále pak obecnou ...
 • Deformačně napěťová analýza vybrané lezecké příčky 

  Hložek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou vybrané lezecké příčky. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část této práce popisuje prostorové rámy (rošty) a možnosti jejich řešení. Druhá část ...
 • Experimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durability 

  Nohál, Libor; Vaculka, Miroslav (Tanger Ltd., 2016-11-09)
  Rolling element bearings are widely-used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors. In most cases it is damage on the raceway surface ...
 • Napjatostně deformační analýza železničního mostu 

  Al-Qubati, Ali Mohammed Ali Hasan
  Tato práce se zabývá především napjatostně deformační analýzou železničního mostu, který je příkladem prutové soustavy. Práce byla rozdělena do třech hlavních částí. V první části je představena teorie a vztahy, které jsou ...
 • Návrh metodiky výpočtu životnosti valivého ložiska 

  Vaculka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá únavovou analýzou valivého ložiska. Únavová analýza spočívá v určení životnosti valivého ložiska s využitím deformačně napěťové analýzy pomocí metody konečných prvků a následném numerickém výpočtu ...
 • Optimalizace jádra formy na vstřikování plastů 

  Stavárek, Václav
  Diplomová práce vznikla ve spolupráci s průmyslovým partnerem, který vyrábí elektrické komponenty pro automobilový průmysl. Tato firma se potýká s problémy často se porušujících jader v některých jejich formách na vstřikování ...
 • Využití výpočtového prostředí Salome Meca při řešení úloh mechaniky těles 

  Ptáček, Tomáš
  Daná bakalářská práce se zabývá řešením základních úloh mechaniky těles při využití metody konečných prvků. Využívá se zde volně dostupného programu Salome Meca s řešičem Code Aster. Na úvod práce jsou uvedeny základní ...