Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická tvorba efektu světelného meče 

    Vagner, Ondřej
    Efekt světelného meče patří pravděpodobně k nejznámějším filmovým efektů. Jeho vytváření je často velmi časově náročné. Tato práce si klade za cíl automatizaci procesu tvorby efektu světelného meče ve videosekvenci. Klíčovými ...
  • Odstranění nežádoucích objektů ve videosekvencích 

    Vagner, Ondřej
    Cílem této práce bylo vytvoření automatické metody pro odstranění nežádoucích objektů z videosekvencí. Navržená metoda je schopná odstranit statický i pohybující se objekt bez zásahu uživatele do procesu zpracování. Uživatel ...