Now showing items 1-2 of 2

  • Měření délkové a objemové tuhosti ocelových vlnovců 

    Valík, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením délkové a objemové tuhosti vlnovce. První část je věnována rozboru využití vlnovce se spojenou problematikou. Dále se zmíněná kapitola věnuje dosavadnímu poznání ...
  • Návrh mobilního robotu 

    Valík, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce mobilního robotu. Cílem je sestavit kompletní výkresovou dokumentaci k výrobě prototypu. Teoretická část práce analyzuje současný stav mobilních robotů. V praktické ...