Now showing items 1-2 of 2

  • Hnací mechanismus Stirlingova motoru 

    Valčík, Martin
    Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh poháněcího mechanismu Stirlingova motoru. Pro návrh byla zvolena modifikace těchto motorů s rombickým mechanismem. Následně je sestaven matematický model kinematiky, ...
  • Variantní řešení výroby modulární skříně 

    Valčík, Martin
    Bakalářská práce oboru Strojní inženýrství je zaměřena na návrh a zhodnocení vhodnosti technologií, potřebných k výrobě modulární skříně, určené pro elektrické rozvaděče typu STX, sériového označení IP55 / IK09, která je ...